Åbn Søgning

Afklaring

Særligt tilrettelagte afklaringsforløb

Afklaring kan være relevant for mange mennesker, der søger rusmiddelbehandling. Foruden selve misbruget kan der være emotionelle, adfærdsmæssige, kognitive og psykiatriske problematikker at forholde sig til.

For disse mennesker starter et godt behandlingstilbud derfor ofte med en afklaring eller en udredning af disse forhold.

KKUC har samlet de ressourcer og kompetencer, der skal til, for at identificere behandlingsbehov og angive anbefalinger til realistiske fremtidige afklarings- og/eller behandlingsbehov.

Afklaringsteamet, der består af socialfaglig konsulent, psykolog og psykiater, foretager disse afklaringer og udredninger, hvorefter den visiterende myndighed kan træffe afgørelse om fremadrettede indsatser.

Afklaringen kan også integreres i behandlingsplanen og tilbydes, når det bedst giver mening i forløbet.

Se afklaringens delelementer nedenfor.


ThomasCollier

Thomas Collier

PSYKOTERAPEUT OG VISITATOR
3336 6510
2565 4500
tina-oestergaard_Medarbejder

Tina Østergaard

SOCIALFAGLIG KONSULENT OG VISITATOR
3336 6510
2565 4510
KimNalders

Kim Nalders

OVERLÆGE I PSYKIATRI
3336 6510

Artikler

DAT - dialektisk adfærdsterapi

DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med personlighedsforstyrrelser og misbrug.

DAT - dialektisk adfærdsterapi


KKUC's bofællesskaber på Frederiksberg

KKUC driver to typer bofællesskaber, som begge ligger på Frederiksberg.

KKUC's bofællesskaber på Frederiksberg

ADHD og misbrug

Dette er en tekst om noget relevant

Et link til artikel