Åbn Søgning

Behandling

Helhedsorienteret rusmiddelbehandling

  • KKUC tilbyder helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt behandling til mennesker med destruktive handlingsstrategier og med komplekse og ofte flere samtidige problemer.
  • Den individuelle behandling tilrettelægges altid ud fra den enkeltes ønsker og behov, og der vil oftest kunne tages de individuelle hensyn, der skal til, for at sikre et godt behandlingsforløb.
  • Behandlingen er helhedsorienteret, hvilket gør det muligt at behandle flere samtidige problemer. Det kan være, at misbrugsbehandlingen skal understøttes af medicinsk behandling, eller at der behov for et uddannelses- og beskæftigelsesrettet fokus i behandlingen.
  • KKUC's behandling forsøger i vid udstrækning at integrere de nye nationale retningslinjer på området og arbejder derfor også ud fra individuelt tilrettelagte målsætninger, hvor stof- og alkoholfrihed, reduktion af misbrug eller undgåelse af et yderligere misbrug, alle kan være relevante mål for behandlingen. Ligesom vi vægter behandlingen af psykiske udfordringer i hverdagen for at skabe større livskvalitet. 

Du kan læse mere om KKUC's tilbud nedenfor, og læse mere om vores holdninger til behandling her.

   

Nedenfor finder du vores forskellige behandlingstilbud.

Artikler

DAT - dialektisk adfærdsterapi

DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med personlighedsforstyrrelser og misbrug.

DAT - dialektisk adfærdsterapi


KKUC's bofællesskaber på Frederiksberg

KKUC driver to typer bofællesskaber, som begge ligger på Frederiksberg.

KKUC's bofællesskaber på Frederiksberg

ADHD og misbrug

Dette er en tekst om noget relevant

Et link til artikel