Åbn Søgning

Psykologisk afklaring

Psykologisk afklaring følger ligesom den sociale afklaring de nationale retningslinjer for rusmiddelbehandling, og bevæger sig fra mere generelle screeninger mod mere specifikke vurderinger.

Den psykologiske afklaring har særligt fokus på at:

  • Bestemme omfanget af alkohol- og stofmisbrug samt rusmidlets ”funktion”
  • Beskrive aktuelt funktionsniveau, herunder kognitive evner, grad af forstyrrelse og kapacitet til selvstændige dagliglivsfunktioner
  • Afklare og udrede emotionelle, adfærdsmæssige samt kognitive forstyrrelser
  • Afklare og udrede kliniske, miljømæssige, sociale og familiemæssige problemområder og mål
  • Identificere behandlingsbehov, fremhæve vigtige temaer og give anbefalinger til passende interventioner
  • Monitorere reaktioner på udredningsforløb
  • Vurdere løbende kliniske interventioner, udarbejde prognoser og angive betingelserne for en realistisk fremtidig afklarings- og/eller behandlingsindsats.