Åbn Søgning

Socialfaglig afklaring

Den socialfaglige afklaring rummer en beskrivelse af den enkeltes beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer. Herunder en belysning af tidligere indsatser, som har været konstruktive ift. målet om beskæftigelse/uddannelse og selvforsørgelse.

Afklaringen følger princippet om at gå fra generelle screeninger og afklaringer til mere fordybende anamneser.

Den sociale afklaring i KKUC har særligt fokus på:

  • Omfanget af sociale barrierer
  • Opstilling af problemhierarki
  • Lokalisere, informere og inddrage relevante aktører
  • Skabe kontakt til rette myndighed