Åbn Søgning

DAT - Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi er en nutidsorienteret misbrugsbehandling, der fokuserer på følelsesregulering og på en række færdigheder, der kan støtte borgeren i at opnå et højere funktionsniveau og skabe bedre livskvalitet.

Målgruppe

KKUC’s DAT-behandling henvender sig til mennesker med destruktiv adfærd, der oplever sig kaotiske og selvdestruktive. DAT-behandlingen henvender sig desuden til mennesker, der er følelsesmæssigt sensitive og dys- regulerede.

Målsætning

Målet for behandlingen er at integrere en række færdigheder, der vil gøre borgeren bedre i stand til at kunne regulere sig selv følelsesmæssigt. Det drejer sig opmærksomhedsfærdigheder, relationsfærdigheder, følelsesregulering og krisefærdigheder.

Målet er at styrke borgerens samlede kompetencer og mulighed for at indgå i sunde relationer til andre mennesker. Alt sammen for at højne borgerens funktionsniveau og øge oplevelsen af livskvalitet.

Metode

DAT-behandlingen er en kognitiv tilrettelagt metode, der veksler mellem individuel behandling og færdighedstræningsgruppe. Mellem de to ugentlige tilbud udarbejder borgeren ugeskemaer, laver hjemmeopgaver og øver sine færdigheder.

Færdighedstræningsgruppen skal ikke forveksles med en behandlingsgruppe. I færdighedstræningsgruppen træner og integrerer deltagerne de lærte færdigheder.

Behandlingen har særligt fokus på identitetsvanskeligheder, relationelle problemer, impulsivitet og følelsesmæssig ustabilitet.

Desuden forholder behandlingen sig særligt til motivation, dropout-risiko, misbrugsadfærd og andre dysfunktionelle livsmønstre.

Tid & flow

DAT-behandlingen forløber over 12 måneder:

Intromodul                                                     

Behandlingsmodul

Intro til DAT

Screening og udredning (ved behov)

Misbrugs- og livshistorie

Behandlingsmål

Problemhierarki

Samarbejdsaftale

Ugentlig samtale med terapeut

Ugentlig færdighedstræning i gruppe

Hjemmeopgave og ugeskema

Ad hoc socialfaglig rådgivning

Ad hoc psykiatrisk behandling (ved bevilling)

Kontakt psykoterapeut og visitator Thomas Collier for yderligere oplysninger, eller download folder her.

ThomasCollier

Thomas Collier

PSYKOTERAPEUT OG VISITATOR
3336 6510
2565 4500