Åbn Søgning

Særligt tilrettelagte forløb

I bestræbelserne på altid at tilbyde individuelle tilrettelagte afklarings- og behandlingsforløb, må vi erkende, at borgerens behov ikke altid passer til vores generelle tilbud, og derfor tilbyder vi særligt tilrettelagte forløb, hvor de individuelle behov kan imødekommes.

Målgruppe

KKUC’s særligt tilrettelagte forløb henvender sig til mennesker med komplekse og ofte flere samtidige problemer. Det være sig sociale, psykologiske eller psykiatriske problemer, hvorigennem misbruget og den destruktive adfærd skal forstås.

Målgruppen er endvidere også borgere, der afslutter et primært forløb i KKUC, men herefter bevilges et ekstra 3-6 måneders individuelt forløb.

Målsætning

Målene med behandlingen divergerer afhængig af borgerens problemhierarki og de behandlingsmål, der opstilles for det enkelte behandlingsforløb.

Overordnet er målet for behandlingen dog at reducere den destruktive adfærd og samtidig skabe et højere funktionsniveau og forbedret livskvalitet gennem øgede kompetencer.

Metode

Metoden afhænger ligeledes af borgerens behov. I praksis bruger vi de værktøjer og metoder inden for vores psykodynamiske og kognitive kompetenceramme, der giver mening her og nu.

Metodisk er de særligt tilrettelagte forløb derfor fleksible og følger borgerens behov.

Tidsmæssig horisont  

De særligt tilrettelagte forløb kan være kortere eller længere og følger ikke de sædvanlige indskrivningsperioder på 6 eller 14 måneder.

tina-oestergaard_Medarbejder

Tina Østergaard

SOCIALFAGLIG KONSULENT OG VISITATOR
3336 6510
2565 4510
ThomasCollier

Thomas Collier

PSYKOTERAPEUT OG VISITATOR
3336 6510
2565 4500