Åbn Søgning

Socialfaglig rådgivning

KKUC tilbyder vejledende socialfaglig rådgivning som en del af misbrugsbehandlingen. Vores socialfaglige rådgivning er en del af KKUC's helhedsorienterede tilgang til misbrugsbehandlingen og tilbydes ad hoc, når behovet opstår.

Socialrådgivningen er vejledende. Alle endelige beslutninger og bevillinger varetages af den henvisende og bevilgende myndighed.

Den socialfaglige rådgivning indeholder:

 • Råd og vejledning vedrørende økonomiske forhold
 • Råd og vejledning vedrørende uddannelses- og jobmuligheder
 • Kontakt til jobcentre og øvrige samarbejdspartnere
 • Bisidderfunktion

Råd og vejledning vedrørende økonomisk forhold

Klarhed og overblik over den økonomiske situation kan hjælpe dig til at tage større ansvar for din egen livssituation og kan ofte være et afgørende skridt for den samlede behandlingsmæssige progression.

KKUC rådgiver og vejleder om følgende:

Forsørgelsesgrundlag

 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp
 • SU
 • Ressourceforløb
 • Førtidspension

Enkeltydelser

 • Råd og vejledninger om ansøgning af enkeltydelser

Gældsrådgivning

 • Vurdering og tilrettelæggelse af indsats
 • Udarbejdelse af budget
 • Råd og vejledning om afdragsmuligheder
 • Viderehenvisning til gældsrådgivning (SR-bistand)

Råd og vejledning vedrørende uddannelses- og jobmuligheder

Behandlingen hos KKUC er kun ét element i klientens dagligdag. Med en uddannelses- eller jobrelateret indsats sideløbende med behandlingen varetages klientens muligheder for selvforsørgelse, ligesom det at være i beskæftigelse også ofte er befordrende for behandlingsforløbet.  

Vores socialfaglige konsulent giver mulighed for sparring til den enkelte klient vedrørende afklaring af ressourcer og barrierer samt drøftelse af eventuelle skånebehov ift. en placering på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.  

Tilgangen til det socialfaglige arbejde er ressourceorienteret og funderet på en overbevisning om, at den enkelte klient er ekspert på eget liv, samt at positive erfaringer og oplevelser genererer vækstpotentiale og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Kontakt til jobcentre

Den socialfaglige konsulent kan i nært samarbejde med den henvisende myndighed understøtte kontakten til de kommunale jobcentre, hvor målet med samarbejdet er at iværksætte uddannelses- og jobplaner, som fører klienten i retning mod selvforsørgelse og/eller afklaring af arbejdsevnen.

Bisidderfunktion

Ud fra en konkret individuel vurdering er der mulighed for, at den socialfaglige konsulent kan deltage som bisidder for den enkelte klient ift. samarbejdspartnere i bred forstand.


Socialfaglig konsulent hos KKUC er socialrådigver Tina Østergaard, tlf. 2565 4510.