Åbn Søgning

Psykoterapi

KKUC's psykoterapi er et individuelt psykoterapeutisk behandlingstilbud til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd i form af afhængighed af alkohol, rusmidler eller andre former for selvdestruktive adfærdsmønstre.

Målgruppe

Psykoterapien er velegnet til mennesker med traumatiske overgreb og svigt i opvæksten, som senere belastes af selvdestruktiv adfærd som følge heraf, f.eks. alkohol- og stofmisbrug.

Især retter kropsterapien sig til mennesker med senfølger af overgrebsproblematikker.

Målsætning

Målet med behandlingen er at øge klientens forståelse for sine tidlige traumer både intellektuelt og følelsesmæssigt. 

Med psykoterapien øges klientens bearbejdning af tidlige traumer. Dette fungerer som en løftestang for målet om stoffrihed, udvikling af sociale kompetencer og opbyggelse af ressourcer til at komme videre i livet med uddannelse, arbejde og socialt netværk.

Metode

Det terapeutiske indhold og metoden er udviklet og afprøvet siden 1986, hvor KKUC begyndte stofmisbrugsbehandlingen. KKUC's terapeutiske tilgang til misbrug har vægt på forståelse og behandling af destruktiv adfærd.

Psykoterapien er en kombination af systemisk og psykodynamisk terapi, hvor klienten sammen med terapeuten arbejder på at reformulere klientens destruktive adfærd ud fra ideen om, at den destruktive adfærd er den mest positive overlevelsesmekanisme, klienten er i stand til at gennemføre.

Det terapeutiske arbejde udgår fra et diagnostisk interview, der giver overblik over klientens opvækstfamilie, familiedynamik, misbrugsproblematik, samt en psykiatrisk evaluering.

I terapien hjælpes klienten til at få kontakt med sit sunde vækstpotentiale, som er blevet begrænset i opvæksten og er blevet oversat til selvdestruktiv adfærd. Klienten arbejder på et følelsesmæssigt niveau både med de tidlige traumer og med de aktuelle relationer for derigennem at skabe en kvalitativ forandring af relationerne.

Se endvidere under dokumentation og kropsterapi

Tidsmæssig horisont

Behandlingens tidsperspektiv afhænger af, hvor belastet klientens baggrund er. Gennemsnitligt er vore klienter tilknyttet KKUC i 13-14 måneder.

Vores erfaring viser, at intensiv, længerevarende terapeutisk kontakt og muligheden for at starte på en uddannelse eller et arbejde under behandlingsforløbet øger klientens livskvalitet og øger muligheden for et positivt resultat.

LeneCorrell

Lene Correll

FAGCHEF & VISITATOR
3336 6510
2565 4548