Åbn Søgning

Visitation

  • Henvisninger til KKUC starter med et opkald til en af KKUC's tre visitatorer (se nedenfor), hvorefter visitatoren inviterer til forsamtale og henvisende myndighed sender om muligt de relevante sagsakter 
  • Ved forsamtalen afklares det, om der er en fælles tro på, at KKUC's afklarings- og behandlingstilbud opfylder borgerens afklarings- og behandlingsbehov
  • Efter forsamtalen udarbejder visitator et forsamtaleresumé (gratis), som sendes til den visiterende myndighed sammen med en indledende behandlingsplan (gratis), hvor behandlingens omfang, pris og behandlingsmål fremgår 
  • På baggrund af forsamtaleresumé og indledende behandlingsplan træffer henvisende myndighed beslutning om bevilling
  • Når KKUC har modtaget bevillingen, inviterer vi borgeren til indskrivningssamtale, hvorefter behandlingsforløbet er i gang
anderslundpedersen_Medarbejder

Anders Lund Pedersen

PSYKOTERAPEUT, VISITATOR, AFD.KOORDINATOR
3336 6510
2565 4503
LeneCorrell

Lene Correll

FAGCHEF & VISITATOR
3336 6510
2565 4548
ThomasCollier

Thomas Collier

PSYKOTERAPEUT OG VISITATOR
3336 6510
2565 4500