Åbn Søgning

Om os

KKUC er en non profit organisation, der tilbyder ambulant og helhedsorienteret rådgivning, afklaring og behandling, samt efterindsatser rettet mod komplekse og ofte flere samtidige problematikker.

Målgruppe

KKUC henvender sig til mennesker med psykosociale, misbrugsmæssige, personlighedsmæssige og psykiatriske problematikker. Behandlingen retter sig desuden mod mennesker, der oplever sig fastlåste i måden, hvorpå de forholder sig til sig selv og deres omverden, og som derfor ønsker at forandre deres tanke- og handlingsmønstre, og tilegne sig nye kompetencer og strategier.

Samarbejde

Samarbejdet mellem henvisende myndighed og KKUC bygger altid på gensidig orientering, på løbende dokumentation, og ikke mindst på gensidig tillid. KKUC's helhedssyn fokuserer på koordinerede og integrerede indsatser, og behandlingen kan derfor også indebære samarbejde med andre myndigheder, som f.eks. jobcenter, kriminalforsorg og socialforvaltningen. 

Formidling

KKUC vil gerne informere og formidle omkring vores behandling og vores tilbud. Vi inviterer derfor løbende til informationsmøder, workshops og temadage, hvor vi tager udgangspunkt i vores arbejdsfelt og skaber dialog med vores samarbejdsparternere.

Du kan læse mere om KKUC holdninger her, eller læse mere om vores behandling her.