Åbn Søgning

Historie

KKUC's historie fører os tilbage til 1966, hvor Kirkens Korshær besluttede at åbne en varmestue for udsatte mennesker. Varmestuen havde til huse i kælderen under Nikolaj Kirke. Drivkræften bag varmestuen var korshærschef Ole Jensen.

Senere i november 1969 blev varmestuen omdannet til en ungdomsklub (KKU), og kælderlokalerne blev byttet ud med nye lokaler på Bremerholm tæt på Nikolaj Plads.

I løbet af 1970'erne oplevede man et stigende behov blandt udsatte mennesker for tilbud, der kunne matche et øget forbrug og misbrug af forskellige rusmidler, og ungdomklubben fik et øget fokus på den del, der omfatter omsorg og behandling.

I midten af 1980'erne modtog KKU midler til at udvikle et nyt psykoterapeutisk behandlingstilbud til kvinder, der havde været udsat for incest i deres opvækst, og som havde stofmisbrug og en prostitutionskarriere bag sig. Og hermed var kimen lagt til, at KKU langsomt udviklede sig fra at være et værested, til at blive et behandlingcenter.

Samtidig med det nye psykoterapeutiske behandlingstilbud til kvinder udviklede KKU et døgntilbud til misbrugere, der ville afgiftes. I begyndelsen foregik afgiftningen i sommerhuse eller lejede lokaler rundt om i landet, men med tiden blev misbrugerne tilbudt behandling i et netværk af familier i Danmark, der stillede deres værelser og ekspertise til rådighed for afgiftningen og døgnopholdet.

I takt med etableringen af de nye behandlingstilbud indgik KKU samtidig driftsaftaler med Københavns Kommune, der dermed kunne råde over et antal faste pladser.

I løbet af 90'erne udvidede KKU med Skolen i Pommerensgade, Bofællesskaberne på Frederiksberg, alt imens organisationen sideløbende gennemførte flere projekter for gravide stofmisbrugere. 

I 2003 ændrede KKU navn. KKU blev til KKUC, og den professionelle behandlingsramme havde nu fået et navn, der bedre kunne beskrive formålet med institutionen: KKUC - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter.

Fra 2009 løsnede KKUC båndene til Københavns Kommune en smule, og i stedet for en driftsoverenskomst blev en samarbejdsaftale aftalt. Den nye aftale med Københavns Kommune åbnede op for, at KKUC kunne samarbejde med andre kommuner, og i dag har KKUC ca. 110 ambulante borgere i behandling fra 12 forskellige kommuner i Region Hovedstaden.